Het fotoalbum van de Eerste Goirlese Schaakclub

Foto’s zijn zoveel mogelijk geordend naar jaartal.

De oudere, ‘echte’ foto’s komen uit vnl. het archief van Louis Doomernik.

Bij een aantal foto’s stond op de achterkant een jaartal aangegeven. Op basis daarvan is een indeling gemaakt.
Soms stond er op de achterkant van de foto’s een verduidelijking en die wordt dan op de volgende foto getoond.

In de map ‘_onbekend’ staan de ongeduide foto’s,
Aanduidende en aanvullende onderschriften (voor alle foto’s) zijn zeer welkom !! Noteer het fotonummer en mail !!

Bij sommige activiteiten zijn meerdere fotooos gemaakt die soms ook eenduidig zijn gelabeld.

 

Vanaf 2004 doet bij EGS de digitale fotografie zijn intrede.

Rob van Esch heeft zich de laatste jaren de rol van clubfotograaf toegeëigend. 

Kiekjesmakers worden verder niet benoemd maar wel bedankt!!!

Het fotoalbum is een onderdeel van de website van Schaakclub EGS en onderschrijft het privacybeleid dat daar geformuleerd wordt.